Formularze dla pracowników

Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (prowadzenie zajęć)

Formularz zgłoszeniowy  DYDAKTYK (szkolenie)

 Formularz zgłoszeniowy ADMINISTRACJA

Oświadczenie RODO (dydaktyk)

Oświadczenie RODO (administracja)

Wniosek o delegację

Formularz danych bankowych

Wniosek o wypłatę stypendium na inne konto

 

Staff Mobility Agreement for Teaching

 

Staff Mobility Agreement for Training

 

Sprawozdanie z wyjazdu

 

Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (prowadzenie zajęć)

Formularz zgłoszeniowy  DYDAKTYK (szkolenie)

 Formularz zgłoszeniowy ADMINISTRACJA

Oświadczenie RODO (dydaktyk)

Oświadczenie RODO (administracja)

Wniosek o delegację

Formularz danych bankowych

Wniosek o wypłatę stypendium na inne konto

 

Staff Mobility Agreement for Teaching

 

Staff Mobility Agreement for Training

 

Sprawozdanie z wyjazdu

 

 

Formularz danych bankowych pracownik

 

 

Formularz zgłoszeniowy Pracownika 

 

 

 Formularz zgłoszeniowy.doc

 

 

Indywidualny plan nauczania

(dotyczy wyjazdu nauczyciel akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

 

Indywidualny plan pracy

 

 

WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

 

WYJAZD NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 

 

WYJAZD PRACOWNIKA UCZELNI