Zasady uczestnictwa i stawki (student, pracownik) 2020-2021

STUDIUJESZ I CHCESZ ODBYĆ CZĘŚĆ STUDIÓW ZA GRANICĄ?
PROGRAM ERASMUS+ DAJE CI TAKĄ MOŻLIWOŚĆ!

PWSZ w Głogowie serdecznie zachęca studentów do wzięcia udziału w programie Erasmus+. Studenci kierunków Finanse i Rachunkowość, Pedagogika, Nowe Media, Pielęgniarstwo, Metalurgia oraz Automatyka i Robotyka ma możliwość nauki w naszych uczelniach partnerskich oraz podjęcia praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Osoby zakwalifikowane w ramach programu Erasmus+ muszą spełniać następujące kryteria:

  • Być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie lub posiadać status uchodźcy albo prawo do stałego pobytu na terytorium Polski,
  • Być oficjalnie zarejestrowanym na studiach PWSZ w Głogowie,
  • Być studentem co najmniej drugiego roku w czasie wyjazdu,
  • Posiadać zdolność komunikowania się w języku angielskim,
  • Posiadać dobre wyniki w nauce.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub e-mailowy.


 

Zasady uczestnictwa 2020/2021

  • mobilności realizowane w krajach programu w ramach KA103

STUDENT

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu SM) w roku akademickim 2020/2021
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu SM – w celu wyjazdów studentów na studia (SMS) oraz wyjazdów studentów na praktykę (SMP) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021

PRACOWNIK

Zasady kwalifikacji, realizacji i rozliczania nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu ST) w roku akademickim 2020/2021
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu ST – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021
  • mobilności realizowane w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie w ramach KA107

STUDENT

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 (mobilności typu SM realizowane w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie)

PRACOWNIK

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 (mobilności typu ST realizowane w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie)

 

Zasady uczestnictwa 2019/2020

STUDENT

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu SM) w roku akademickim 2019/2020
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu SM – w celu wyjazdów studentów na studia (SMS) oraz wyjazdów studentów na praktykę (SMP) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

PRACOWNIK

Zasady kwalifikacji, realizacji i rozliczania nauczycieli akademickich/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu ST) w roku akademickim 2019/2020.
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu ST – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstwo (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020.