Rekrutacja

STUDENT

PRACOWNIK

Rekrutacja uzupełniająca studentów i pracowników PWSZ w Głogowie została zamknięta dnia 7 stycznia 2020 r. (godz. 12:00)