OLS- testy i kursy językowe online

OLS dla wyjeżdżającego studenta oznacza, że:

 • przed wyjazdem wypełnia obowiązkowy test biegłości językowej w terminie określonym przez PWSZ w Głogowie po otrzymaniu informacji z OLS.
 • po uzyskaniu wyniku testu, studentom, którzy uzyskani niższe wyniki lub zainteresowanym zostanie zaproponowany udział w kursie językowym on-line wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej. Studentowi zostanie wtedy przyznana licencja na kurs on-line.
 • przyznanie licencji na kurs on-line oznacza konieczność realizacji całego kursu i wpisanie go do Learning agrement.
 • jeśli uczestnik nie wypełni testu w określonym przez PWSZ w Głogowie  terminie, Uczelnia będzie mogła przyznać licencję innej osobie.
 • zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez studenta jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez Uczelnię (nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku).
 • Uprzednio przyznana licencja na kurs nie może zostać wykorzystana przez inną osobę; dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego logowania, np. pobyt 6 miesięczny: pierwsze logowanie się studenta 10.10.N, dostęp do kursu do 10.04.N+1;
 • udział studenta w więcej niż jednej mobilności oznacza konieczność wypełnienia testu biegłości językowej dla każdej mobilności osobno, nawet jeśli język komunikacji podczas mobilności będzie identyczny;
 • na dwa tygodnie przed końcem pobytu student, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia  w ciągu 10 dni.

 

Sekcje dotyczące kursu językowego on-line:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum:(nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
 • news;
 • level test:  test na zakończenie kursu on-line.

 

Ważna informacja: podawany do DWZ adres e-mail studenta powinien być aktualny i poprawnie napisany, ponieważ za jego pośrednictwem jest wysłana informacja o sposobie logowania do OLS.