ERASMUS EDUACTION DAY

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. wyjazdów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

16 marca 2015 r. aula 012 bud. B, parter

Szkoły gimnazjalne:

godz. 10.45prezentacja programu Erasmus +

Szkoły ponadgimnazjalne i studenci:

godz. 12.15 prezentacja programu Erasmus+ 

godz. 12:30Moja przygoda z Erasmusem – studenci i absolwenci

godz. 12:45 –  Prezentacja Instytutu Ekonomicznego – mgr inż. Aneta Dziubek – Dyrektor Instytutu   Ekonomicznego

godz. 13:00 – Prezentacja Uczelni – Anna Włodarczyk