Uniwersytet Lorraine w Nancy zaprasza pracowników administracyjnych na szkolenia

Uniwersytet Lorraine w Nancy (Francja) jest partnerem PWSZ w Głogowie w ramach programu Erasmus+. Tamtejszy Instytut Technologii w Saint-Dié zaprasza pracowników administracyjnych do udziału w szkoleniach w roku 2020. Formą szkolenia będzie job shadowing, a jako tematy wymieniane są m.in. usługi dla studentów oraz zarządzanie administracyjne.

Mobilności można realizować od lutego do lipca 2020 r. lub od września do listopada 2020 r. Podczas trwającego 5 dni szkolenia używanym językiem będzie język angielski.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem  tamtejszego departamentu:

David Renaudin

Menedżer mobilności
Departament Współpracy Międzynarodowej i Europejskiej
Podsekcja Międzynarodowej Mobilności Osobisty

e-mail: david.renaudin@univ-lorraine.fr