Profesor Victor Tarantsei ponownie w PWSZ w Głogowie!

Na początku marca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie już po raz drugi miała zaszczyt gościć prof. zw. dr hab. Victora Tarantseia w związku z kontynuowaną współpracą z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie w ramach programu Erasmus+. Kooperacja  z tamtejszą  uczelnią została zainicjowana w 2018 r. przez dr Adama Bujaka – wykładowcę Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie.

prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei

Głównym celem przyjazdu prof. Tarantseia do PWSZ w Głogowie było przeprowadzenie serii wykładów dla studentów kierunku Pedagogika I-go oraz II-go stopnia. Podczas zajęć poruszono następujące tematy:

  • System edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Republice Białorusi.
  • Szkoła jako realizacja idei edukacji międzykulturowej.
  • Stres i zwalczanie jego konsekwencji w zawodzie nauczyciela.
  • Wychowanie we współczesnej rodzinie: rzeczywistość i perspektywy.
  • Kształcenie ustawiczne i jego rola w zawodzie nauczyciela.

Dyskusje ze studentami i wykładowcami okazały się kluczowe do wypracowania wspólnych dla obu krajów edukacyjnych wzorców. Słuchacze docenili sposób prowadzenia zajęć przez pana profesora:

„Wykład bardzo ciekawy, interesujący” – studentka Beata

„Bardzo inteligentny i mądry profesor. Świadomy tematów, które przekazuje studentom. Można się od niego wiele nauczyć” – studentka Pedagogiki.

„Zaskoczyła mnie piękna polszczyzna pana profesora. Najbardziej zainteresowały mnie treści na temat edukacji ustawicznej” –  studentka I roku Pedagogiki (mgr)

„Bardzo ciekawy wykład. Informacje przekazane zostały z prawdziwa pasją” – studentka

Wizyta była wspaniałą okazją do zacieśnienia kontaktów i omówienia dalszej współpracy z grodzieńskim uniwersytetem. W tym celu prof. Victor Tarantsei spotkał się z dr Katarzyną Rusak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Znalazł też czas na chwile wytchnienia – popołudniami spacerował ulicami Głogowa i odwiedził Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

—————————

Prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei  posiada długoletni, ponad 50-letni staż pracy. Pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, a jako członek korespondencyjny Białoruskiej Akademii Wychowania oraz Międzynarodowej Akademii Pedagogicznej i Nauk Społecznych przyczynia się do wzbogacenia kulturowego dziedzictwa narodu białoruskiego. Zasługi pana profesora zostały docenione nagrodami: w 2009 r. otrzymał „Medal Franciszka Skaryny”, a w 2016 r. uhonorowano go „Orderem Franciszka Skaryny”. Od lat chętnie współpracuje z polskimi szkołami wyższymi (przez 2 lata pracował na uczelni w Legnicy, a od 15 lat jest pełnoetatowym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu). Prof. Tarantsei jest twórcą szkoły naukowej w dziedzinie kształcenia pedagogicznego. Pod jego redakcją wydano ponad 400 prac naukowych. Efektywnie wspiera kształcenie swoich studentów: jest promotorem prac magisterskich, doktoranckich i rozpraw habilitacyjnych. Prof. Tarantsei może pochwalić się tytułem profesora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Lwa Tołstoja (Tuła, Rosja) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angeliusa Silesiusa (Wałbrzych, Polska). Owocnie rozwija kwestie transmisji kultury białoruskiej między pokoleniami w ramach państwowego programu badawczego pn. „Historia, kultura, społeczeństwo, państwo” oraz współpracę międzynarodową – kooperuje m.in.z uczelniami z Kazachstanu, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Czech oraz Rosji.

—————————

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera prawie 15 tys. studentów. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 154 umowy międzyinstytucjonalne – najwięcej z jednostkami z Rosji oraz Polski, ale również z tak odległymi krajami jak Meksyk czy Sri Lanka. Więcej informacji TUTAJ

—————————

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą składa serdeczne podziękowania wykładowcom, którzy współpracowali z panem profesorem podczas zajęć dydaktycznych.

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą składa serdeczne podziękowania Panu Karolowi Kolano za wykonanie  poniższych zdjęć.

GALERIA