UWAGA STUDENCI!

Są jeszcze wolne miejsca na:

– wyjazdy na studia w semestrze letnim 2014/2015 do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

– praktyki w instytucjach zagranicznych Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

więcej informacji w biurze Erasmusa + pok. 005 u pani Iwony Borejko.