Prezentacja PWSZ Głogów na arenie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+

Czeski Uniwersytet w Pardubicach to miejsce, gdzie w dniach od 4 do 8 czerwca 2018 r. odbył się International Staff Training Week, czyli trwające pięć dni spotkanie zrzeszające przedstawicieli wybranych uczelni. Jego celem była promocja szkolnictwa wyższego i nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych w ramach wymian studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych przy wykorzystaniu funduszy programu Erasmus+. Głogowską PWSZ reprezentowali: dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz mgr Małgorzata Komorowska – lektor języka angielskiego Studium Języków Obcych PWSZ w Głogowie.

Zagranicznych gości przywitała pani Vera Albrechtova, kierownik Międzynarodowego Działu Współpracy z Zagranicą w Pardubicach. Tuż po niej głos zabrali jej pracownicy, odpowiedzialni za wymiany międzynarodowe. Każda z przybyłych delegacji miała czas na przedstawienie swojej uczelni w formie prezentacji multimedialnej. Podczas kilkudniowych sesji, warsztatów i wykładów dyskutowano o projektach wzajemnej współpracy dotyczących mobilności, współczesnych form szkoleniowych i dydaktycznych, także pod kątem osób niepełnosprawnych. Ponadto, pani Marta Pató zapoznała przybyłych gości z podstawami języka czeskiego. W program spotkania wpisana była także degustacja lokalnych potraw – nie tylko czeskich, ale również tych przywiezionych przez uczestników. Tym sposobem goście smakowali w polskich pierogach, kabanosach, słodkich cukierkach Michałkach i innych zagranicznych propozycjach kulinarnych. Oprócz naszych uczelnianych przedstawicieli, w spotkaniach wzięli udział reprezentanci szkół wyższych z: Hiszpanii, Włoch, Grecji, Polski, Węgier, Rumunii, a nawet odległej Japonii. W końcowej części relacji prezentujemy folder promocyjny azjatyckiego Japan Matsumoto University.

Czescy gospodarze zadbali również o aspekty kulturoznawcze. Uczestnicy mieli okazję do wspólnego zdjęcia przy ławeczce postawionej na cześć Václava Havla – pisarza i pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej. Jedno z popołudni zarezerwowano na wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowej części Pardubic. Ciekawy okazał się przystanek przy renesansowej Zielonej Bramie, na której froncie znajduje się płaskorzeźba według projektu Mikoláše Alše. Przedstawia legendę powstania herbu Panów z Pardubic. Tuż przy wejściu na Stare Miasto i Rynek, podziwiano wznoszącą się na wysokość 60 metrów wieżę, z której szczytu rozpościera się widok na miejską strefę zabytków, pałac i piękną okolicę.

Czwartego dnia pobytu zagraniczni goście mieli okazję odwiedzić położony niedaleko Instytut Renowacji i Konserwacji w Litomyślu, w którym pokazano jak przez studentów odnawiane są dawne zabytki, m. in. rękodzieła, pisma i obrazy. Przedstawiciele głogowskiej PWSZ byli pod wrażeniem sprawnej organizacji całej imprezy i zaangażowania, które organizatorzy włożyli w jej realizację. Zgodnie też uważają, że czerwcowe spotkanie w Pardubicach może stać się podstawą do dalszych kontaktów z nowymi partnerami w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet w Pardubicach – to państwowa uczelnia wyższa założona w 1994 r. Jest ona położona w środkowej części Czech. W swojej ofercie posiada studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie związane z prawie 130 specjalnościami badawczymi. Nauka prowadzona jest na siedmiu wydziałach: Technologii Chemicznej, Ekonomiczno-Administracyjnym, Komunikacji, Humanistycznym, Sztuki i Filozofii, Zdrowia, Inżynierii Elektrycznej i Informatyki. Przynależny do uniwersytetu zamiejscowy Instytut Renowacji i Konserwacji w Litomyślu został uruchomiony w 2005 r.

Więcej informacji o Uniwersytecie w Pardubicach pod adresem:

https://www.upce.cz/en

GALERIA

FOLDER PROMOCYJNY Japan Matsumoto University otrzymany od przedstawiciela Japonii: