Ciąg dalszy partnerstwa z Białorusią – dr Liudmila Vasilkouskaya w PWSZ Głogów

Kooperacja i zacieśnianie więzi z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie trwa. Po wizycie naszego wykładowcy Instytutu Humanistycznego, dr Adama Bujaka w tamtejszej uczelni, przyszedł czas na kolejną mobilność. Tym razem do murów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przybyła dr Liudmila Vasilkouskaya – metodystka i pracownik administracyjny grodzieńskiego uniwersytetu, która już na wstępie przyznała, że bardzo lubi przebywać w naszym kraju i biegle mówi po polsku.

Swoją miłość do kultury słowiańskiej Pani Liudmila wyraziła już podczas wyboru swojej drogi kształcenia – na Białorusi ukończyła trwające 5 lat studia I-stopnia na kierunku Polonistyka i Białorutenistyka (specjalność: Języki słowiańskie i filologia słowiańska) oraz roczne magisterskie studia uzupełniające na kierunku: Literatura Narodów Krajów Zagranicznych (specjalność: Literatura polska).  Studia doktoranckie zdecydowała się podjąć w Polsce, na uczelni w Lublinie, gdzie do dziś ma grono polskich przyjaciół.

Podczas spotkania z inicjatorem współpracy, dr Adamem Bujakiem i pracownikami Biura Projektów odpowiedzialnymi za organizację mobilności, nastąpiła wymiana życzliwości – gadżetów, słodkich upominków i folderów promocyjnych obu uczelni. Nasz gość otrzymał pamiątkowy album „Stare Miasto w Głogowie – 30 lat odbudowy”, wydawnictwa Towarzystwa Ziemi Głogowskiej oraz dostępną wyłącznie w naszym mieście herbatę „Smak Głogowa”. Pani Liudmila podzieliła się informacjami na temat uczelni, w której pracuje, zwracając uwagę na kluczowe różnice między funkcjonowaniem Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego a PWSZ w Głogowie.

„Z racji dużej liczby studentów, nasz uniwersytet posiada szeroko rozbudowaną administrację. Nasi wykładowcy pracują średnio 740 godzin w roku, a więc prawie 2 razy więcej, niż w Polsce. Niektórzy nauczyciele akademiccy podejmują się ponadto pracy naukowej w innych miejscach, pracując w rezultacie na 1,5 etatu. Przyszli studenci rekrutowani są w drodze konkursu. Tylko ci najlepsi dostają się na bezpłatne studia dzienne. Tym, którym się nie uda, muszą wnosić opłaty za naukę, nawet mimo tego, że podejmują studia stacjonarne magisterskie. Czesne kształtuje się w granicach 2 500 dolarów (studia w języku rosyjskim) i 3 500 dolarów (studia w języku angielskim). Nauka na studiach pierwszego stopnia kosztuje natomiast ok. 1000 dolarów rocznie” – mówi pani Liudmila.

Pani doktor opowiadała też o prężnie działającym Instytucie Szkolenia Nauczycieli oraz przedstawiła Grodzieński Uniwersytet Państwowy jako potężną uczelnię, w skład której wchodzi około 20 budynków, 2 duże akademiki, bardzo dobrze wyposażone stołówki oraz spora liczba studentów przyjeżdżających z zagranicy, najczęściej z Kazachstanu, Iraku i Turkmenistanu.

Poniżej zwiastun promujący Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie:

The image film of the Yanka Kupala State University of Grodno

 

Pani Liudmila pracuje w Pracowni Metodologicznej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego i wraz z kilkoma współpracownikami zajmuje się układaniem planów zajęć dla studentów. To dlatego, od razu po spotkaniu w Biurze Projektów, udała się do Działu Organizacji Nauczania i Jakości Kształcenia PWSZ w Głogowie, by przyjrzeć się pracy swojej koleżanki po fachu,  mgr Marty Stachowiak. Obie panie porównywały metody i techniki swojej pracy, dzieląc się wiedzą na temat organizacji nauczania studentów. Pobyt w głogowskiej uczelni był ponadto okazją do spotkania z dr Izabelą Rutkowską w celu nawiązania współpracy z Radą Naukową czasopisma „Spotkania” Wydawnictwa PWSZ w Głogowie w ramach tworzenia publikacji naukowych. Pani Liudmila uczestniczyła też w wykładach, rozmawiała ze studentami i opowiadała o białoruskiej uczelni. Popołudniami korzystała z uroków słonecznego Głogowa, spacerując m. in. po Starym Mieście.

Przyjazd pani Liudmily przyczynił się do umocnienia kontaktów z należącym do grodzieńskiego uniwersytetu Centrum Internacjonalizacji, z którym głogowska PWSZ planuje realizować kolejne wymiany studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+. Kolejne mobilności z grodzieńskim uniwersytetem zaplanowane są na przyszły rok akademicki 2018/2019. W celu prowadzenia wykładów w naszej uczelni, gościem będzie pani dr Maryna Saltykova-Vaukovich, która pracuje w  Katedrze pedagogiki i psychologii dzieciństwa.  Przewidywany jest też przyjazd studenta z Grodna na semestr studiów do PWSZ w Głogowie. Biuro Projektów kieruje serdeczne podziękowania w stronę dr Adama Bujaka, dr inż. Katarzyny Pantoł i mgr Marty Stachowiak za uprzejme przyjęcie pani Liudmily.

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera około 14 500 studentów. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się natomiast na poziomie około 564 osób. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 134 umowy międzyinstytucjonalne.

Więcej informacji o Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym pod adresem:

https://en.grsu.by/index.php?lang=en

GALERIA