Rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Drodzy Studenci oraz przyszli Absolwenci!

Biuro Erasmus+ ogłasza rekrutację uzupełniającą na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 08.04.2019 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A).

INFORMUJEMY, ŻE PRAKTYKI MOŻNA REALIZOWAĆ ZARÓWNO PODCZAS STUDIÓW, PRZERWY WAKACYJNEJ, A TAKŻE BĘDĄC ABSOLWENTEM PWSZ W GŁOGOWIE

————–

Aby uzyskać stypendium w walucie EURO w celu podjęcia praktyk zagranicznych (SMP – Student Mobility for Traineeships), należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. oraz złożyć komplet dokumentów:

  • Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia
  • Formularz zgłoszeniowy (wzór poniżej)

Formularz zgłoszeniowy_STUDENT_2018_2019

  • Formularz danych bankowych (wzór poniżej; konto musi obsługiwać transakcje w walucie EURO)

Formularz-danych-bankowych-2018_2019 – student

————–

Po akceptacji komisji kwalifikacyjnej i strony przyjmującej, strony wypełniają dokument Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships (zawierający plan praktyk oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)

Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships 2018_2019

Strona przyjmująca może wymagać od studenta dodatkowych dokumentów.


WARUNKI FINANSOWANIA

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2018/2019:

 WYJAZD NA PRAKTYKĘ miesięczna stawka stypendium
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

600 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

550 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 

500 €

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus (pokój 119A),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl