AKTUALNOŚCI

Propozycja praktyk w Niemczech

Studenci!
Pamiętajcie, że praktyki możecie zrealizować również za granicą.

W tym celu Biuro Erasmus pomoże Wam pozyskać fundusze z programu Erasmus+.

—————————————————————————————————————————————-

W tej chwili proponujemy dwa wolne miejsca dla studentów kierunku Nowe Media w niemieckiej firmie Verband Junger Journalisten Berlin-Brandenburg e.V.

Zgłoszenia możecie wysyłać pod adres e-mail: vorstand@vjj.de
Witryna internetowa firmy: http://www.vjj.de/

—————————————————————————————————————————————

Studenci innych kierunków zainteresowani podjęciem praktyk w Niemczech mogą wyszukać je pod adresem:

https://www.connecticum.de/

Doświadczenie zdobyte w zagranicznych instytucjach z pewnością wzmocni Waszą pozycję na rynku pracy.

Prezentacja PWSZ Głogów na arenie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+

Czeski Uniwersytet w Pardubicach to miejsce, gdzie w dniach od 4 do 8 czerwca 2018 r. odbył się International Staff Training Week, czyli trwające pięć dni spotkanie zrzeszające przedstawicieli wybranych uczelni. Jego celem była promocja szkolnictwa wyższego i nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych w ramach wymian studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych przy wykorzystaniu funduszy programu Erasmus+. Głogowską PWSZ reprezentowali: dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz mgr Małgorzata Komorowska – lektor języka angielskiego Studium Języków Obcych PWSZ w Głogowie.

Zagranicznych gości przywitała pani Vera Albrechtova, kierownik Międzynarodowego Działu Współpracy z Zagranicą w Pardubicach. Tuż po niej głos zabrali jej pracownicy, odpowiedzialni za wymiany międzynarodowe. Każda z przybyłych delegacji miała czas na przedstawienie swojej uczelni w formie prezentacji multimedialnej. Podczas kilkudniowych sesji, warsztatów i wykładów dyskutowano o projektach wzajemnej współpracy dotyczących mobilności, współczesnych form szkoleniowych i dydaktycznych, także pod kątem osób niepełnosprawnych. Ponadto, pani Marta Pató zapoznała przybyłych gości z podstawami języka czeskiego. W program spotkania wpisana była także degustacja lokalnych potraw – nie tylko czeskich, ale również tych przywiezionych przez uczestników. Tym sposobem goście smakowali w polskich pierogach, kabanosach, słodkich cukierkach Michałkach i innych zagranicznych propozycjach kulinarnych. Oprócz naszych uczelnianych przedstawicieli, w spotkaniach wzięli udział reprezentanci szkół wyższych z: Hiszpanii, Włoch, Grecji, Polski, Węgier, Rumunii, a nawet odległej Japonii. W końcowej części relacji prezentujemy folder promocyjny azjatyckiego Japan Matsumoto University.

Czescy gospodarze zadbali również o aspekty kulturoznawcze. Uczestnicy mieli okazję do wspólnego zdjęcia przy ławeczce postawionej na cześć Václava Havla – pisarza i pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej. Jedno z popołudni zarezerwowano na wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowej części Pardubic. Ciekawy okazał się przystanek przy renesansowej Zielonej Bramie, na której froncie znajduje się płaskorzeźba według projektu Mikoláše Alše. Przedstawia legendę powstania herbu Panów z Pardubic. Tuż przy wejściu na Stare Miasto i Rynek, podziwiano wznoszącą się na wysokość 60 metrów wieżę, z której szczytu rozpościera się widok na miejską strefę zabytków, pałac i piękną okolicę.

Czwartego dnia pobytu zagraniczni goście mieli okazję odwiedzić położony niedaleko Instytut Renowacji i Konserwacji w Litomyślu, w którym pokazano jak przez studentów odnawiane są dawne zabytki, m. in. rękodzieła, pisma i obrazy. Przedstawiciele głogowskiej PWSZ byli pod wrażeniem sprawnej organizacji całej imprezy i zaangażowania, które organizatorzy włożyli w jej realizację. Zgodnie też uważają, że czerwcowe spotkanie w Pardubicach może stać się podstawą do dalszych kontaktów z nowymi partnerami w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet w Pardubicach – to państwowa uczelnia wyższa założona w 1994 r. Jest ona położona w środkowej części Czech. W swojej ofercie posiada studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie związane z prawie 130 specjalnościami badawczymi. Nauka prowadzona jest na siedmiu wydziałach: Technologii Chemicznej, Ekonomiczno-Administracyjnym, Komunikacji, Humanistycznym, Sztuki i Filozofii, Zdrowia, Inżynierii Elektrycznej i Informatyki. Przynależny do uniwersytetu zamiejscowy Instytut Renowacji i Konserwacji w Litomyślu został uruchomiony w 2005 r.

Więcej informacji o Uniwersytecie w Pardubicach pod adresem:

https://www.upce.cz/en

GALERIA

FOLDER PROMOCYJNY Japan Matsumoto University otrzymany od przedstawiciela Japonii:

Ciąg dalszy partnerstwa z Białorusią – dr Liudmila Vasilkouskaya w PWSZ Głogów

Kooperacja i zacieśnianie więzi z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie trwa. Po wizycie naszego wykładowcy Instytutu Humanistycznego, dr Adama Bujaka w tamtejszej uczelni, przyszedł czas na kolejną mobilność. Tym razem do murów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przybyła dr Liudmila Vasilkouskaya – metodystka i pracownik administracyjny grodzieńskiego uniwersytetu, która już na wstępie przyznała, że bardzo lubi przebywać w naszym kraju i biegle mówi po polsku.

Swoją miłość do kultury słowiańskiej Pani Liudmila wyraziła już podczas wyboru swojej drogi kształcenia – na Białorusi ukończyła trwające 5 lat studia I-stopnia na kierunku Polonistyka i Białorutenistyka (specjalność: Języki słowiańskie i filologia słowiańska) oraz roczne magisterskie studia uzupełniające na kierunku: Literatura Narodów Krajów Zagranicznych (specjalność: Literatura polska).  Studia doktoranckie zdecydowała się podjąć w Polsce, na uczelni w Lublinie, gdzie do dziś ma grono polskich przyjaciół.

Podczas spotkania z inicjatorem współpracy, dr Adamem Bujakiem i pracownikami Biura Projektów odpowiedzialnymi za organizację mobilności, nastąpiła wymiana życzliwości – gadżetów, słodkich upominków i folderów promocyjnych obu uczelni. Nasz gość otrzymał pamiątkowy album „Stare Miasto w Głogowie – 30 lat odbudowy”, wydawnictwa Towarzystwa Ziemi Głogowskiej oraz dostępną wyłącznie w naszym mieście herbatę „Smak Głogowa”. Pani Liudmila podzieliła się informacjami na temat uczelni, w której pracuje, zwracając uwagę na kluczowe różnice między funkcjonowaniem Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego a PWSZ w Głogowie.

„Z racji dużej liczby studentów, nasz uniwersytet posiada szeroko rozbudowaną administrację. Nasi wykładowcy pracują średnio 740 godzin w roku, a więc prawie 2 razy więcej, niż w Polsce. Niektórzy nauczyciele akademiccy podejmują się ponadto pracy naukowej w innych miejscach, pracując w rezultacie na 1,5 etatu. Przyszli studenci rekrutowani są w drodze konkursu. Tylko ci najlepsi dostają się na bezpłatne studia dzienne. Tym, którym się nie uda, muszą wnosić opłaty za naukę, nawet mimo tego, że podejmują studia stacjonarne magisterskie. Czesne kształtuje się w granicach 2 500 dolarów (studia w języku rosyjskim) i 3 500 dolarów (studia w języku angielskim). Nauka na studiach pierwszego stopnia kosztuje natomiast ok. 1000 dolarów rocznie” – mówi pani Liudmila.

Pani doktor opowiadała też o prężnie działającym Instytucie Szkolenia Nauczycieli oraz przedstawiła Grodzieński Uniwersytet Państwowy jako potężną uczelnię, w skład której wchodzi około 20 budynków, 2 duże akademiki, bardzo dobrze wyposażone stołówki oraz spora liczba studentów przyjeżdżających z zagranicy, najczęściej z Kazachstanu, Iraku i Turkmenistanu.

Poniżej zwiastun promujący Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie:

The image film of the Yanka Kupala State University of Grodno

 

Pani Liudmila pracuje w Pracowni Metodologicznej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego i wraz z kilkoma współpracownikami zajmuje się układaniem planów zajęć dla studentów. To dlatego, od razu po spotkaniu w Biurze Projektów, udała się do Działu Organizacji Nauczania i Jakości Kształcenia PWSZ w Głogowie, by przyjrzeć się pracy swojej koleżanki po fachu,  mgr Marty Stachowiak. Obie panie porównywały metody i techniki swojej pracy, dzieląc się wiedzą na temat organizacji nauczania studentów. Pobyt w głogowskiej uczelni był ponadto okazją do spotkania z dr Izabelą Rutkowską w celu nawiązania współpracy z Radą Naukową czasopisma „Spotkania” Wydawnictwa PWSZ w Głogowie w ramach tworzenia publikacji naukowych. Pani Liudmila uczestniczyła też w wykładach, rozmawiała ze studentami i opowiadała o białoruskiej uczelni. Popołudniami korzystała z uroków słonecznego Głogowa, spacerując m. in. po Starym Mieście.

Przyjazd pani Liudmily przyczynił się do umocnienia kontaktów z należącym do grodzieńskiego uniwersytetu Centrum Internacjonalizacji, z którym głogowska PWSZ planuje realizować kolejne wymiany studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+. Kolejne mobilności z grodzieńskim uniwersytetem zaplanowane są na przyszły rok akademicki 2018/2019. W celu prowadzenia wykładów w naszej uczelni, gościem będzie pani dr Maryna Saltykova-Vaukovich, która pracuje w  Katedrze pedagogiki i psychologii dzieciństwa.  Przewidywany jest też przyjazd studenta z Grodna na semestr studiów do PWSZ w Głogowie. Biuro Projektów kieruje serdeczne podziękowania w stronę dr Adama Bujaka, dr inż. Katarzyny Pantoł i mgr Marty Stachowiak za uprzejme przyjęcie pani Liudmily.

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera około 14 500 studentów. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się natomiast na poziomie około 564 osób. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 134 umowy międzyinstytucjonalne.

Więcej informacji o Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym pod adresem:

https://en.grsu.by/index.php?lang=en

GALERIA

Partnerstwo z Białorusią

W celu nawiązania bliższej współpracy z krajami partnerskimi, jeden z naszych wykładowców Instytutu Humanistycznego, dr Adam Bujak, udał się za granicę, do naszych wschodnich sąsiadów. W dniach 16-20 kwietnia br. przebywał w delegacji w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie, na Białorusi. Była to świetna okazja do wymiany poglądów, dobrych wzorców i sposobów nauczania z tamtejszą kadrą pracowników.  Ponadto, wyjazd przyczynił się do uzyskania kontaktów z przynależnym do uniwersytetu Centrum Internacjonalizacji, z którym PWSZ zamierza kooperować podczas organizowania wymiany pracowników administracyjnych, wykładowców i studentów w ramach programu Erasmus+.

Pana dr Adama Bujaka przywitał panujący tam Rektor, Andrei Korol oraz grono profesorów i wykładowców białoruskiej uczelni. Spotkanie nabrało uroczystego charakteru za sprawą  występu zespołu folklorystycznego, który działa na terenie tamtejszego uniwersytetu. Niewątpliwe wrażenie zrobiły regionalne stroje występujących artystów. Nie mogło zabraknąć poczęstunku i pamiątkowego zdjęcia przy pomniku słynnego polskiego poety, Adama Mickiewicza. W kolejnych dniach dr Bujak wygłaszał wykłady dla studentów z Białorusi w języku rosyjskim.

Andrei Korol, Rektor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego

 

Obszarem przewodnim wykładów prowadzonych przez dr Bujaka była Pedagogika. Nasz wykładowca poruszył problemy związane z marginalizacją ludzi starszych i ekskluzją społeczną tej grupy. Omówiono obecną jakość życia i skontrastowano ją z procesem starzenia się. Wykłady miały na celu przedstawienie sposobów przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Wspólnie ze studentami rozmawiano o zagadnieniach na temat szans i zagrożeń rozwoju w okresie późnej dorosłości oraz wyjaśniono pojęcie współczesnej andragogiki. Wszystko po to, aby dogłębniej poznać problemy ludzi starszych w obu krajach i wypracować wspólne wnioski oraz rekomendacje. ”-Poprawa kompetencji studentów w zakresie pracy i  współpracy z ludźmi starszymi w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym to kluczowe powody doboru właśnie takich tematów wykładowych” – mówi dr Adam Bujak. Przy tej okazji przedstawiono również organizacje rządowe i pozarządowe służące osobom starszym w Polsce i na Białorusi. Wykłady były okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale i wzajemnego  poznania kultury i historii obu narodów podczas intensywnych rozmów ze studentami.

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera około 14 500 osób. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się natomiast na poziomie 564 osób. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 134 umowy międzyinstytucjonalne.

W ramach realizacji kolejnych mobilności, do murów PWSZ przybędzie metodystka, pani Liudmila Vasilkouskaya, o której wizycie napiszemy w kolejnej relacji.

Więcej informacji o Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym pod adresem:

https://en.grsu.by/index.php?lang=en

Turecka wizyta w PWSZ

Ibrahim Cecen University of Agri to turecka szkoła wyższa, z którą PWSZ w Głogowie właśnie nawiązała współpracę. Z tego względu w murach naszej uczelni gościliśmy pięcioosobową delegację. Panowie Gökhan Bayraktar, Ramazan Demirdağ oraz Suat Polat to nauczyciele akademiccy. Z ramienia zespołu administracji przybyli natomiast Mehmet Mehdi Karakoç i Köksal Taşbaşı.

Tureccy goście zostali powitani przez Kanclerza Uczelni, mgr Marcina Świercza oraz dr Teofila Moskala, który przyczynił się do budowy więzi z nowymi partnerami ze wschodu. Rozmowy miały na celu omówienie przyszłej kooperacji pomiędzy uczelniami, w tym wyjazdów studentów oraz pracowników w ramach programu Erasmus+. Rozmawiano o wydziałach, strukturach i kulturze organizacyjnej obu uczelni. Podczas spotkania nastąpiła również wymiana życzliwości i upominków – Turcy przywieźli pamiątkowy talerz oraz ich rodzime słodkie specjały. Przybyli goście z zaciekawieniem zwiedzali naszą uczelnię: biura administracyjne, sale wykładowe i laboratoryjne, w tym te najnowsze, przynależne Instytutowi Medycznemu. Turków zaskoczyło ich bogate wyposażenie. Podczas spotkania w bibliotece zaprezentowali zwiastun promujący ich uczelnię, który można zobaczyć poniżej.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (TRAILER):

———> KLIKNIJ TUTAJ <———

Dalsze dni wizyty przebiegły zaproszonym gościom na czynnym uczestnictwie w wykładach oraz na zwiedzaniu miasta, w tym głogowskiej Starówki.

Ibrahim Cecen University of Agri – to turecka uczelnia wyższa położona w mieście Ağrı, we wschodniej Turcji. Powstała w 2007 r. i posiada dwa kampusy. Około 300 wykładowców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zaangażowanych jest w kształcenie i szkolenie tamtejszych studentów. Liczba edukujących się tam osób oscyluje w granicy 7 tysięcy. Kontynuują oni studia w 10 regionalnych oddziałach Uniwersytetu.

ICUA jest siłą napędową tureckiego szkolnictwa wyższego. Jako wybiegająca w przyszłość uczelnia, ICUA zdaje sobie sprawę, że stawia czoła nowym wymaganiom i stara się sprostać wyzwaniom XXI wieku, oferując najwyższej klasy edukację, rozwijając możliwości badawcze, udoskonalając zaplecze materialno-techniczne i zasoby.” – możemy przeczytać na stronie tureckiej uczelni.

Więcej informacji o ICUA pod adresem:

https://www.agri.edu.tr/en/home

Wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ – nabór wniosków

Studencie, przypominamy że praktykę zawodową możesz także zrealizować za granicą. Zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju niewątpliwie wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy. Realizację takiej praktyki ułatwi Program Erasmus+, w ramach którego gwarantujemy wysokie stypendia (400 – 600 euro/msc). Szukając miejsca, w którym zrealizujesz  praktyki możesz skorzystać z poniższych serwisów internetowych:

Stosownego miejsca realizacji praktyki możesz również poszukać samodzielnie, kontaktując się z wybranymi przez Ciebie firmami/instytucjami.

Pamiętaj, że praktykę absolwencką w ramach Programu Erasmus+ możesz odbyć również po zakończeniu studiów – warunek: zgłoś swoją aplikację będąc studentem ostatniego roku studiów.

W celu ustalenia szczegółów przyjdź do Biura Projektów (pok. 119) lub napisz e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Termin naboru wniosków: 10 marca 2017 r.

Prezentacja firmy Algoos Study Work & Travel Ltd. – oferta płatnych programów praktyk/programów stażowych

Zapraszamy studentów, na spotkanie z panią Karoliną Wójcik – przedstawicielką Algoos Study Work & Travel Ltd.,  która opowie o możliwościach wyjazdów zagranicznych z dofinansowaniem (programy praktyk/staży, które można realizować w ramach programu Erasmus+).  Spotkanie odbędzie się 6 marca br. o  godz. 11.30 w sali 110.

 

Oferta: ALGOOS OFERTA GR, CY PL

Drodzy Studenci!!!

Biuro Programu Erasmus+ prowadzi rekrutację na zagraniczne praktyki studenckie/absolwenckie. Miesięczne stypendium, które student otrzymuje z Programu Erasmus+ to 400 – 600 euro (w zależności od kraju, w którym realizowana jest praktyka). Oferujemy również kursy językowe przygotowujące do realizacji praktyk.

Dokumenty aplikacyjne (http://erasmus.pwsz.glogow.pl/formularze-dla-studentow/) należy składać do 3 listopada br. w pok. 119 (I piętro budynek A)